Kosten

 Zorgvergoeding

 

De kosten van het zorgproces kunnen vergoed worden vanuit de gemeente middels het PGB of via het zorgkantoor middels een Wlz. In beide gevallen ondersteunen we je in de aanvraag van deze zorgvergoeding. De administratieve kosten die er in dit proces gemaakt worden komen voor onze rekening als jij daadwerkelijk zorg bij ons gaat afnemen.

Kosten

De maandelijkse kosten wanneer je Zorgbureau Andes inschakelt als PGB vertegenwoordiger zijn in onderstaande tabel weergegeven. Dit kan niet vanuit het PGB worden betaald. Hetzelfde tarief geldt voor budgetbeheer van Zorgbureau Andes. De overige tarieven zijn variabel en zijn onder andere afhankelijk van de zorgindicatie en worden in een later stadium duidelijk.

Het is natuurlijk ook mogelijk om onze zorg te betalen met je eigen middelen. Je ontvangt in dit geval maandelijks een factuur die je zelf dient te betalen. 

Wanneer je zorggeld ontvangt vanuit de overheid is er ook altijd een stukje eigen bijdrage. Dit staat verder los van Zorgbureau Andes en gaat via de overheid. Hoeveel dit is, is afhankelijk van een aantal factoren. Je kan hiervoor een proefberekening maken op www.hetcak.nl. In de meeste gevallen is de eigen bijdrage niet hoger dan €19,- per maand. Voor de Wlz geldt een hogere eigen maandelijkse minimum bijdrage. Deze kosten kun je declareren bij je zorgverzekeraar. Voorwaarde hiervoor is dat je een gemeentepakket hebt afgesloten.

 

 Tarieven

Tarievenlijst:

Per uur:

Maandelijks:

Eénmalig:

PGB-vertegenwoordiger

 

€60,- incl. btw

 

Gewaarborgde hulp WLZ

 

€60,- incl. btw*

 

Begeleiding

€58,- geen btw

   

Administratie

€70 incl. btw

   

Huishoudelijk hulp

€35,- geen btw

   

Budgetbeheer financiën

€58,- incl. btw bij extra’s

€58,-/€73,-/€88,- incl. btw**

€249,- incl. btw***

Aanvraag WMO

   

€249,- incl. btw

Aanvraag WLZ

   

€399,- incl. btw

*excl. het jaarlijkse vrije deel

**afhankelijk van de totale inkomsten

***dit betreft de opstartkosten van het budgetbeheer

Wat vinden anderen?

In verband met mijn mentale toestand en schulden lukt het voor mij niet om mijn eigen administratie en financiële zaken te regelen. Ik zat al bij budgetbeheer maar deze stopte. Ik vond Zorgbureau Andes via Google. Ik had mijn gegevens achtergelaten en werd diezelfde dag nog benaderd door Wesley. Hij kon mij geruststellen en dit gaf mij vertrouwen. Wesley is kleinschalig wat ik zelf erg prettig vind omdat dit het erg persoonlijk maakt. De administratie loopt goed en wesley pakt problemen op als ik dit nodig heb en niet alleen aankan.

Zorgbureau Andes geeft mij die rust terug die ik nodig heb en maakt dat ik meer mentale ruimte ervaar die ik nodig hebt.

Vragen? Neem
contact op!

Heb je vragen over onze zorg, het intakeproces of iets anders? We horen het graag en komen snel bij je terug. 

Name(Vereist)