Werkwijze

Onze werkwijze

Wanneer jij het gevoel hebt dat onze zorg goed bij jou past, kun je contact met ons opnemen. Na het invullen van het contactformulier nemen wij contact met je op. Tijdens een intake onderzoeken we of er een goede klik is en of we jouw zorgbehoefte kunnen vervullen. Het is ook mogelijk om van een andere partij over te stappen naar Zorgbureau Andes. Het proces verloopt dan vrijwel hetzelfde.

01
Aanmelding ontvangen
02
Kennismakingsgesprek
03
Indicatie van de
begeleiding
04
Start begeleiding

Onze werkwijze

Via het contactformulier kun je kenbaar maken dat je interesse hebt in de zorg van Zorgbureau Andes. Vervolgens nemen wij telefonisch contact op. De volgende stap is een intake bij jou thuis, in jouw veilige omgeving. Als wij jou kunnen bieden waar je naar op zoek bent, regelen wij alle administratieve zaken. 

 

Jij staat centraal in het gehele zorgproces. We leren je dat je jouw gevoelens mag erkennen, herkennen en uitspreken. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat wij écht aanwezig zijn tijdens het verlenen van de zorg. We kunnen goed luisteren.

01
Aanmelding ontvangen
02
Kennismakingsgesprek
03
Indicatie van de
begeleiding
04
Start begeleiding

Werkwijze bij
Wlz aanvraag

Stap 1: Voorafgaand aan de aanvraag voor de Wet langdurige zorg vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Hierin wordt besproken wat de wensen en eisen zijn en bepalen we samen wat het doel is waar we naartoe werken. Hierna wordt de overeenkomst met Zorgbureau Andes getekend. Vanaf dat moment zijn wij verantwoordelijk voor de voortgang van de aanvraag. Het is wel van belang dat u de juiste informatie en documentatie aanlevert die wij nodig hebben.

Stap 2: De Wlz aanvraag wordt ingediend bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Na de aanvraag vindt er een gesprek plaats en wordt bepaald of en welk zorgpakket er gaat komen. Vervolgens geeft het CIZ bij het zorgkantoor aan dat er een PGB-pakket moet komen.

Stap 3: De aanvraag wordt ingediend bij het zorgkantoor. Wij zorgen ervoor dat alle administratie wordt aangeleverd: contracten van de SVB, de zorgbeschrijving, het PGB-plan en budgetplan.

Stap 4: Er komt een bewuste keuzegesprek. Hierin stelt het zorgkantoor vast of de cliënt de regels kent en begrijpt. Ook worden de aangeleverde stukken doorgesproken. Hierna is alles gereed en kan het zorgproces beginnen. Let wel: dit gehele proces kan minimaal 3 maanden in beslag nemen.

01
Aanmelding ontvangen
02
Kennismakingsgesprek
03
Indicatie van de
begeleiding
04
Start begeleiding

Werkwijze bij Wmo aanvraag

Stap 1: Hetzelfde als bij de Wlz aanvraag, vindt er voor de Wet maatschappelijke ondersteuning eerst een kennismakingsgesprek plaats. Hierna wordt de overeenkomst met Zorgbureau Andes getekend. Vanaf dat moment zijn wij verantwoordelijk voor de voortgang van de aanvraag. De cliënt heeft enkel nog de taak om de juiste informatie en documenten aan te leveren.

Stap 2: Er wordt een melding gedaan bij de gemeente waar de cliënt woonachtig is. Binnen het PGB wordt er aanvraag gedaan naar de zorg die nodig is.

Stap 3: Er komt een gesprek met een Wmo adviseur van de gemeente en deze bepaalt of je recht hebt op zorg. Als dit het geval is, komt er een ondersteuningsverslag.

Stap 4: De laatste stap is het indienen van het door ons opgestelde PGB-plan en hulpverlenersplan. Als deze goedgekeurd zijn, maken wij een contract voor de SVB. Hierna is alles gereed en kan het zorgproces beginnen. Let wel: dit gehele proces kan minimaal 2 maanden duren. Vanwege drukte bij gemeentes is de wachttijd opgelopen bij sommige gemeentes tot 4 maanden.

01
Aanmelding ontvangen
02
Kennismakingsgesprek
03
Indicatie van de
begeleiding
04
Start begeleiding

Voor welke zorgvrager zijn wij er?

 

Bij Zorgbureau Andes zijn wij er voor jou als zorgvrager wanneer je last hebt van een psychische aandoening, een licht verstandelijke beperking of een verslaving. We kunnen je ondersteunen bij een groot aantal ‘dagelijkse’ dingen waardoor we samen jouw levenskwaliteit flink kunnen verbeteren. 

Wij zijn er voor jou

Bij Zorgbureau Andes bieden we zorg aan over de gehele breedte van jouw leven. Dit doen we aan de hand van het acht-fase model van de gemeente: huisvesting; financiën; sociaal; psychisch; lichamelijk en praktisch functioneren; zingeving en dagbesteding. 

 

We geven je graag een beeld van zorgvragen waarbij we je kunnen helpen. We bieden ambulante hulp aan herstellende verslaafden. We ondersteunen bij het vrij blijven van middelengebruik. Dit doen we door over de volledige breedte te kijken en te onderzoeken hoe we je kunnen helpen met het re-integreren in de samenleving op een verantwoorde, liefdevolle manier. Op eigen tempo. We bieden ondersteuning aan personen met een psychische aandoening. Ons doel hierbij is dat je thuis in je eigen omgeving kunt blijven wonen door juiste en adequate begeleiding.

Wat vinden anderen?

In verband met mijn mentale toestand en schulden lukt het voor mij niet om mijn eigen administratie en financiële zaken te regelen. Ik zat al bij budgetbeheer maar deze stopte. Ik vond Zorgbureau Andes via Google. Ik had mijn gegevens achtergelaten en werd diezelfde dag nog benaderd door Wesley. Hij kon mij geruststellen en dit gaf mij vertrouwen. Wesley is kleinschalig wat ik zelf erg prettig vind omdat dit het erg persoonlijk maakt. De administratie loopt goed en wesley pakt problemen op als ik dit nodig heb en niet alleen aankan.

Zorgbureau Andes geeft mij die rust terug die ik nodig heb en maakt dat ik meer mentale ruimte ervaar die ik nodig hebt.

Kosten

De kosten kunnen worden vergoed vanuit de gemeente middels een PGB of via het zorgkantoor middels een Wlz. Bij beide processen ondersteunen we je in de aanvraag. Daarnaast werken we met een partij voor de vertegenwoordiging van het PGB. Dit is iemand die erop toeziet of jij de juiste zorg ontvangt en of het geld juist wordt ingezet. Indien jij daadwerkelijk ambulante zorg bij ons gaat afnemen, komen de kosten van dit administratieproces voor de rekening van Zorgbureau Andes.

Krijg ik een vergoeding?

De kosten voor de zorg van Zorgbureau Andes kunnen worden vergoed vanuit de gemeentelijke zorgvergoeding. Dit verloopt middels een PGB of via het zorgkantoor middels een Wlz. We ondersteunen je in de aanvraag bij degene die voor jou van toepassing is. We werken ook met een vertegenwoordigende partij van het PGB. Hierdoor wordt erop toegezien of het geld op een goede manier wordt ingezet en of jij de juiste zorg ontvangt. Wanneer jij ervoor hebt gekozen om een zorgtraject bij ons te starten, komen de kosten van al deze administratie voor onze rekening.

Vragen? Neem
contact op!

Heb je vragen over onze zorg, het intakeproces of iets anders? We horen het graag en komen snel bij je terug. 

Name(Vereist)